Αποστολές & Επιστροφές

 • Οι αποστολές των παραγγελιών σας, γίνονται με Elta Courier.
 • Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση μέσω τραπέζης ή e banking.
 • Σε περίπτωση εμβάσματος θα πρέπει να επιβαρυνθείτε εξ ολοκλήρου τα έξοδα εμβάσματος.
 • Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται πολύ καλά συσκευασμένα ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητά τους.
 • Σε περίπτωση που το προϊόν υποστεί ζημιά θα πρέπει να μας στείλετε την ημέρα παραλαβής φωτογραφία του σπασμένου προϊόντος, της απόδειξης και της συσκευασίας για να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε αργοπορημένη ενημέρωση δεν γίνεται αντικατάσταση.
 • Όσον αφορά τα εκτυπώσιμα προϊόντα, πριν την εκτύπωση σας στέλνουμε τη μακέτα σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να μας δώσετε την έγκριση να προχωρήσουμε. Παρακαλείστε να ελέγχετε καλά τα σχέδια διότι μετά την εκτύπωση ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
 • Αλλαγές στα προσωποποιημένα προϊόντα δε γίνονται.
 • Λόγω της χειροποίητης φύσης των προϊόντων μας, ενδέχεται να υπάρχει μικρή διαφορά στο προϊόν που θα παραλάβετε από το εικονιζόμενο προϊόν μιας και το χειροποίητο δεν μπορεί ποτέ να επαναληφθεί επακριβώς
 • Αλλαγές στα υπόλοιπα προϊόντα γίνονται σε 7 εργάσιμες ημέρες από τη μέρα παραλαβής και με την προϋπόθεση να παραλάβουμε το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και με συσκευασία ασφαλείας.
 • Σε περίπτωση αλλαγής επιβαρύνεστε τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα νέα έξοδα αποστολής.
 • Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα με τον Ν.2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013).
 • Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων η επιστροφή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή, δηλαδή αν μια συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί μέσω κάρτας, τότε και η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην κάρτα και όχι με μεταφορά σε λογαριασμό του πελάτη.